באלאנס טיים- זמן לעשות סדר- יצירת תרבות ניהולית אפקטיבית

על ההרצאה: להיות זה שמנהל את העניינים ולא מתנהל לפי מה שמביא אתו יום. בניית תוכניות עבודה ושגרות ניהול ובקרה יומיות, שבועיות, חודשיות ועוד… לדעת לזהות את צמתי הבקרה האפקטיביים להשגת היעדים. בסדנה נשוחח על קידום משימות – הובלת משימות, ניהול זמן, ניהול לפי יעדים, ניהול פרויקטים, ניהול שיפור והתנעת יום, שיקוף נתונים, פ.ע, פ.א, ישיבות צוות ועוד… חלוקת שגרות הניהול ל-3 פרמטרים עיקריים: הנעה ומוטיבציה, עמידה ביעדים, עקומת למידה מקצועית – לכל אחד נגזור בהתאמה שגרות ניהול ברמה יומית / שבועית / חודשית / רבעונית.

About Instructor

יוכי דוד

1 הרצאה