כעצמאי, או בעל עסק, אתה רשאי להפקיד לעצמך עבור קרן השתלמות.
קרן השתלמות זהו מוצר חסכון שנזיל לאחר 6 שנים מרגע ההפקדה הראשונה, ובאופן כזה שכל הרווחים פטורים ממס רווחי הון . (מעל גיל 60, הנזילות היא לאחר 3 שנים).
ישנה תקרה עבור ההפקדה לקרן ההשתלמות, והיא כ 18,600 ₪ לשנה. במידה ומפקידים סכום גבוהה יותר, הרווחים עבור אותה הפקדה שמעל התקרה, יהיו חייבים במס רווחי הון של 25%.
כעצמאי, ניתן להפקיד או כהפקדה חודשית, או סכומים חד פעמיים במהלך השנה או בסופה.
ההפקדה עצמה הינה הוצאה מוכרת, המקנה הטבות מס ומקטינה את תקרת ההכנסה החייבת במס הכנסה ובתשלומי ביטוח לאומי.  גובה ההפקדה המקנה הטבת מס הוא 4.5% מההכנסה ולא יותר מ 11,925 ₪.
פתיחת קרן ההשתלמות לעצמאים מותנת בכפוף לתעודת עוסק פטור/ מורשה.
ישנן מספר אפשרויות השקעה בקרן ההשתלמות לפי רמת אהבת סיכון (מנייתי, מוגבל באחוז החשיפה למניות, סולידי, וכדומה).
לאחרונה הושק מסלול חדש שהוא מסלול מחקה מדד S&P500  של ארה”ב, והפך להיות מסלול אטרקטיבי ביותר להשקעה

 

לסיכום:

תקרת הפקדה שנתית לקרן ההשתלמות תקרה להטבות מס
18,600 ₪ 11,925 ₪
לאתר שכ“ל ביטוח