התנהלות פיננסית וחשבונאית לקראת תום שנת המס ב’

שמחה לב · 18:00:00 29.10.2020

בהרצאה נסביר איך לנהל את הספרים
דוחות כספיים
תזרים מזומנים
תמחור של מוצרים ושירותים

About Instructor

שמחה לב

2 הרצאות

Open Registration