הכנסות מאנרגיה ירוקה -מידע ושאלות על סולארי (פוטו וולטאי) בגגות מ- 500 מ”ר ומעלה

אורי גנני · 18:00:00 21.10.2020

ממה מורכבת מערכת?

מהו גג המתאים להקמת מערכת סולארית(גודל גג ,חבור חשמל וכו)?

פוטנציאל ההכנסות בחברה יזמית, שותפות ושכירות, יוצג מודל כלכלי.

איך נכון לבחור קבלן/ בחירת חברה יזמית לבוחרים לא להתעסק עם הנושא?

הסדרות קיימות, מה הצפי לפני ואחרי סוף שנת 2020.

About Instructor