התנהלות פיננסית וחשבונאית לקראת תום שנת המס א’

בהרצאה נסביר איך לנהל את הספרים
דוחות כספיים
תזרים מזומנים
תמחור של מוצרים ושירותים

About Instructor

שמחה לב

2 הרצאות

Open Registration