משבר הקורונה הוא משבר בריאותי וכלכלי אשר מחייב מעסיקים להתמודד עם מציאות חדשה גם בכל הקשור ליחסי העבודה עם עובדיהם.

ההרצאה תעסוק באתגרים שמציב משפט העבודה בפני מעסיקים בעיתות משבר אלו, ובדרכים הנכונות להתמודד עם אתגרי משפט העבודה.

About Instructor