מתי נפגשים? ב 08.07 בשעה 18:00

ממדיה חברתית למדיה שיווקית
ממדיית רשות למדיית חובה.
ומה זה אומר לגבינו כבעלי עסקים. 

About Instructor