אפשרות של הפחתה דרמטית של דמי ניהול בקרן פנסיה לאחר ישיבת ברור צריכים מקיפה עם בעלי השליטה בעסק והעובדים בו , וגובה ההפקדה החודשית.

אפשרות של דמי ניהול יורדים ככל שהצבירה בפנסיה עולה !

דוגמא לדמי ניהול בפנסיות ברירת מחדל – אלטשולר שחם 1.49% ו 0.1%