חודשים ראשונים ב 100% הנחה – נותן חיסכון שנתי גדול בשנה הראשונה של הפוליסה .

בנוסף –

עד 50% הנחה התחלתית  עם הנחות גבוהות במיוחד לאורך שנות חיי הפוליסה .

או לחלופין הנחה התחלתית של עד 30% התחלתית כאשר החל משנה 15 של הפוליסה עד לסיום הפוליסה לא תשלום פרמיה עי המבוטח – 100% הנחה . מדובר בחיסכון ניכר בפרמיה בשנים בהם הפרמיה מתייקרת מאוד בשל עליית גיל המבוטחים .

בנוסף – הטבות ייחודיות ברכישת כיסויי ביטוח חיים לשני בני זוג חינם במסגרת הפוליסה כולל גם הכפלת סכום ביטוח במקרה של מוות של שני בני הזוג בפערי זמן קבועים מראש .