בשנת 2019 יצאה רפורמה חדשה בביטוחי החיים שהוזילה תעריפים באופן משמעותי.

ניתן לקבל הנחות גדולות יותר בעת צירוף בני זוג לביטוח החיים, כולל הטבות ייחודיות ברכישת כיסויי ביטוח חיים לשני בני זוג של הכפלת סכום ביטוח במקרה מוות של שני בני הזוג